Zoek op deze website:

Nieuws:

Te koop: Aardbeien trayplanten

Regio Gelderland: Diverse aardbeien trayplanten van de doordragers Fav … »

Fruitmasters´ aandacht voor duurzaamheid beloond met ISO 14001:2015 certificaat

Fruitmasters ontving gisteren het milieucertificaat ISO 14001. Fruitma … »

Fruitmasters investeert in kernactiviteiten voor leden

De Coöperatie Koninklijke FruitmastersGroep U.A. heeft donderdag 21 a … »
Hoe word ik lid van Fruitmasters


Door toetreding: de raad van commissarissen bepaalt welk lid toegelaten wordt. De vrijheid van vereniging brengt mee dat er bepaalde kwaliteitseisen mogen worden gesteld aan het lidmaatschap. Een voorbeeld daarvan is dat een aspirant lid zelf een bedrijf uitoefent dat aansluit bij de activiteiten van de coöperatie. Er kunnen in de statuten rechten en verplichtingen aan het lidmaatschap worden verbonden.

Indien u lid wordt, doet u automatisch mee met de participatiereserve. Dit houdt in dat op grond van het lidmaatschap de leden een kapitaalvergoeding krijgen van Fruitmasters en is bedoeld om de binding tussen de coöperatie en haar leden te verstevigen. Fruitmasters stelt die vergoeding op naam van elk lid afzonderlijk, naar rato van zijn omzet. De hoogte van de participatiereserve per balansdatum is na toevoeging van de rendementsuitkering, alsmede na verdeling van de winst welke resteert na de statutaire onttrekking hieruit ten behoeve van het reservefonds en na genoemde rendementsuitkering. Zowel de rendementsuitkering, alsmede genoemde winstverdeling zijn gebaseerd op een voorstel van de raad van commissarissen van de coöperatie, doch staan onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene ledenvergadering. Lid zijn levert dus daadwerkelijk wat op.